Polisen har på förhand kallat in extra personal från hela landet för att stötta upp vid eventuella oroligheter.

– Det är en styrka med den nya polismyndigheten att det är lättare fördela resurser både nationellt och regionalt, säger Håkan Karlsson, polisområdeschef.

Marschen med den Nordiska motståndsrörelsens förespråkare i Göteborg i samband med bokmässan befaras skapa oroligheter. Val av plats såväl som tidpunkt har väckt starka reaktioner. NMR hade ansökt om att demonstrera på Götaplatsen den 30 september, men den platsen beviljades inte.

Motdemonstrationer kommer att hållas på olika platser och polisen befarar att bråk kan uppstå mellan de olika sidorna.

Ordningspolis från länet åkte ner i torsdags.

– Det är ett frivilligt uppdrag dit man fick anmäla intresse. Fler var intresserade än de tolv som valdes ut. Poliserna som åkte har en viss kompetens för att klara uppdraget då bråk kan eskalera och resultera i våldsamheter.

Norrbotten är det län som skickar flest poliser från region Nord.