Under 2018 ökade Solscellskapaciteten i Norrbotten med 83 procent, jämfört med föregående år. I branschorganisationen Svensk Solenergis ranking av kommunerna utifrån installerad solcellseffekt per invånare ligger Piteå högst av länets kommuner. Piteå har mest installerad effekt per invånare, 49,4 W, vilket placerar kommunen på plats 108 av landets 290 kommuner, medan Överkalix har minst, 0 W. Det renderar en delad sista plats. Rikssnittet ligger på 40,3 W per person, uppger Svensk Soleenergi i ett pressmeddelande.

Solcellstoppen baseras på siffror från SCB

Enbart under 2018 installerades det 10 200 nya solcellsanläggningar i Sverige. Det ledde till att vid årsskiftet fanns det totalt 25 500 anläggningar i landet. Av dessa var 132 stycken belägna i Norrbotten.

Artikelbild

| Lindbäcks bygg har täckt 7 000 kvadratmeter av taket på nya fabriken på Haraholmen med solceller. (Arkivbild).

En anläggning benämnd Solvåg finns inom LTU:s unverstitets område i Piteå och taket på byggnaden Acusticum är också täckt med solceller. I Altersbruk har företagarna Maria och Tord Nilsson investerat i en vridbar anläggning som förser gården med förnybar energi. Lindbäcks bygg:s nya fabrik på Haraholmen har också täckt fabrikstaket med drygt 7 000 kvadratmeter solceller.

Och vid Piteå energi står två solcellsanläggningar som vid mätningar visat sig ge bäst effekt i Sverige.

Under 2018 ökade solcellskapaciteten i Sverige med 78 procent. I Norrbottens län ökade den med 83 procent, från 2 109 kilowatt i slutet av 2017 till 3 852 kilowatt i slutet av 2018. Solcellerna i Norrbotten producerar ungefär lika mycket hushållsel som används i 700 genomsnittliga villor.

– Intresset för att installera solceller bara ökar i Sverige. De vanligaste skälen är att man långsiktigt vill sänka sina energikostnader och bidra till förnybar elproduktion i Sverige för att tackla klimatförändringar, säger Johan Lindahl, talesperson för Svensk Solenergi.

Artikelbild

| STOR DEL. Solpanelerna (gröna fältet) utgör en fjärdedel av ytan på Lindbäcks fabrik på Haraholmen. (Arkivbild).

Han efterlyser en förenklad lagstiftning.

– För att öka solelens andel av Sveriges energimix är det viktigt att lagstiftningen förenklas ytterligare. Vi ser gärna att det energi-ROT-avdrag, som föreslagits i både utredningar och från politiskt håll, ersätter dagens solcellsstöd så snart som möjligt.

Artikelbild

| Solpanelparken Solvåg invigdes i slutet av augusti förra året. (Arkivbild).

Han säger också att i ett framtida scenario med hundra procent förnybar elproduktion är det rimligt att solelen står för upp till tio procent av elanvändningen enligt Energimyndigheten. För att nå dit skulle det krävas ungefär 40 gånger mer solceller i Sverige än vad vi har idag.