"Fastighetsägare ställer ofta sina kärl tätt intill varandra på gatan när det är dags för soptömning. Då känner man inte till att det blir svårare för oss att tömma. Håll fritt minst 50 centimeter runt om kärlen – allt för en smidig och miljömässig tömning." skriver Pireva i ett utskick.

Vidare förklarar Pireva att när kärlen står för tätt blir svårare att greppa varje tunna med bilens tömningsarm samtidigt som kärlen intill lätt välter omkull. Därför uppmanar nu Pireva att det är bättre med en glesare placering och rekommenderar ett avstånd på minst en halvmeter.

– Vi hoppas att alla pitebor hjälper oss på traven och ställer sina kärl med minst 50 cm mellanrum. Det förbättrar vår arbetsmiljö eftersom vi slipper vrida nacken i en onaturlig rörelse snett bakåt och trixa med att få upp kärl som står för tätt intill varandra. Det underlättar mycket för oss som tömmer och minskar även skadorna på kärl, säger Jan Pettersson, lastbilsförare på Pireva.

Han säger att Pireva sedan tidigare infört ”Kärl på samma sida” vid sophämtningen i villaområden och det har minskat transporterna och utsläppen.

– Det här handlar främst om att hjälpa chaufförerna som tömmer kärlen i deras dagliga arbete med bättre arbetsmiljö säger Kjell Lundholm, affärsområdeschef för Avfall och återvinning på Pireva.

Efter tömningen av kärlet är det fastighetsägarens ansvar att kärlet dras in på gården igen så att vägen hålls fri.