I kväll är det dags, då angör den kinesiska jätteskutan Tian Jian hamnen i Piteå efter en månads färd ute till havs.

Lastutrymmet är proppfyllt med 5 877 ton stålrör till GE:s tornbyggen, och Kinabåten är den tredje av totalt fyra systerfartyg som anlöper Haraholmen med vindkraftsdelar i sommar.

På måndag får kinesen möjligen maka på sig lite, för då pockar Ara Rotterdam på utrymme längs kajkanten.

Artikelbild

| Massor av vindkraftskomponenter ligger mellanlagrade i hamn. En del har åkt vidare upp till Markbygden, medan ytterligare nya rör är på väg att skeppas in.

Ara-skutan är också belamrad med vindkraftsprylar men till Enercons satsning i Markbygden.

– Enercon matas med komponenter från Emden i Tyskland och nya båtar anländer med jämna mellanrum, säger Carina Lundström, skeppsklarerare på Shorelink i Piteå.

Samtidigt med alla sjötransporter pågår en oavbruten ström av vägburna leveranser och fortlöpande resningsprocesser i det 1 x 5 mil stora området i Markbygden.

Hittills är 50 vindsnurror resta och driftsatta i området.

Artikelbild

| I år och nästa år kommer GE bygga 179 nya verk, medan Enercon reser 77 stycken. Inalles en affär på elva miljarder kronor.

2018 och 2019 bygger GE totalt 179 nya verk, varav 60 i år, i vad man kallar ”Markbygden 1” utanför Fagerheden.

Enercon bygger totalt 77 verk under samma tvåårsperiod i Ersträsk-området.

Artikelbild

Detta betyder att totalt 306 vindkraftsverk ska vara resta och driftsatta i Markbygden vid utgången av 2019.

Men då återstår alltså närmare 800 verk för att fullborda satsningen av Europas största landbaserade vindkraftspark.

Artikelbild

| Så här så det ut när Kinabåt nummer två hamnade i kajen i Piteå. På torsdag är det dags för det tredje systerfartyget att leverera.

Det betyder att byggprojektet kommer fortgå över ännu ett tiotal år – och under åtskilliga decennier med underhåll och tekniska kompletteringar av driften.