Det uppger länsfiskekonsulent Dan Blomkvist efter att tillsynen vid kusten och i de vildlaxförande älvarna under 2017 summerats.

– Det är svårt att säga säkert. Men över tid tycker vi oss se att beteendet förändras och att det olagliga fisket minskar, säger Blomkvist.

Olagligt fiske bedrivs med förbjudna redskap, inom avlyst tid eller i områden som inte är tillåtna. Vissa av kontrollerna genomförs i samarbete med kustbevakning, polis eller finska tillsynsmän.

Tillsynen har bedrivits under totalt 227 dagar i gränsälven (Torne-, Könkämä- och Muonio älv), övriga vildlaxälvar (Piteå älv, Råneå älv, Kalix älv, Kaitum älv, Ängesån, Tärendö älv, svenska Torne älv, Lainio älv) samt vid kusten.

Ett beslag i gränsälven gjordes. Vid kusten noterades sex beslag. Totalt handlar det om ungefär en kilometer nät. Länsstyrelsen noterar att yrkesfisket med mjärde efter abborre ökar. Myndigheten har hittat döda fiskar i mjärdarna men bedömer att inga direkta olagligheter gjorts.

– Vi har utövat en betydligt större tillsyn i gränsälven än tidigare men mängden beslag är relativt liten i förhållande till insatsen. Inte heller vid kusten gjordes några större beslag. Det är svårt att bedöma om det beror på minskat fisketryck eller minskat olagligt fiske, säger Blomkvist.

Han lyfter fram samarbetet med finska tillsynsmän vid gränsälven.

– Samarbetet har fungerat mycket bra. Det finns för övrigt en nidbild att det bedrivs ett utbrett ryckfiske på vissa platser i gränsälven, exempelvis Matkakoski, men det stämmer inte. Ordningen är god.