I en nyligen genomförd undersökning av 100 Facebooksidor med inriktning på turism och fotografi framgår att de tio populäraste svenska sidorna svarar för 72 procent av engagemanget under en vecka. Över 50 procent av interaktionerna är kopplade till Norrland.

Av de 100 svenska destinationssidorna svarar ”Norrland. Ett eget land” ensamt för över 40 procent av alla interaktionerna under en vecka. Sidan når hundratusentals personer varje vecka året om.

Facebooksidan ”Norrland. Ett eget land” drivs av Heikki Koskelainen som via sitt bolag Scandipixl även har Norrland största Facebookgrupp ”Vi som älskar Norrland”.

Sidorna som ingår i undersökningen har alla det gemensamt att de på olika sätt exponerar bilder av Sverige. Sidorna som ingår har fokus på turism och fotografi, nationellt, landskap eller på kommunal nivå.