Den 21 juli berättade PT att Myrans förskola i Öjebyn i all hast fick flytta över verksamheten till Björklunda. Detta sedan vattenprover visat förhöjda värden av legionellabakterier. Nu är arbetet för att åtgärda problemet genomförts.

– Vi har anlitat en entreprenör som monterat in nya kallvattenledningar till samtliga tappställen. Dessutom har vi bytt termostatblandare så att vi kan höja varmvattentemperaturen, säger Kerstin Albertsson Bränn, avdelningschef för kommunens fastigheter.

Genom att höja vattentemperaturen till minst 50 grader försämras legionellabakteriernas livsmiljö. De kan helt enkelt inte föröka sig till farliga halter.

Under tiden åtgärderna vidtogs så hölls Myrans förskola stängt, men nu är alltså verksamheten i gång igen.

– Vi har fått klartecken och öppnade redan i förra veckan. Just nu har vi bara öppet en avdelning eftersom det är så få barn, säger förskolechefen Inga Johansson.

Enligt Johansson har det inte funnits någon oro bland föräldrar och personal.

– Nej, jag har inte hört något och det fungerade jättebra under den period vi var på Björklunda.