Övertidssiffrorna motsvarar nästan en extra arbetsdag i veckan för de som jobbade övertid.

– Det är ohållbart. Vi behöver få till en bättre balans mellan krav och resurser på våra arbetsplatser, säger Martin Linder, ordförande för Unionen.

Sex dagars arbetsvecka avskaffades officiellt i Sverige 1971. För många privata tjänstemän i Norrbotten är det ett faktum än i dag.

Totalt sett arbetade de privata tjänstemännen i länet 28 000 timmar i övertid per vecka förra året, visar ny statistik från Statistiska centralbyråns arbetskraftsundersökning (AKU) som Unionen har låtit ta fram. Utslaget på de som arbetade övertid innebar det nästan en extra arbetsdag – i veckan.

– Tjänstemännen är pressade och övertiden är ett tydligt tecken på att arbetsbördan är för stor. Vi hinner helt enkelt inte med det vi ska inom ordinarie arbetstid. Det är oacceptabelt, säger Martin Linder, ordförande för Unionen, Sveriges största fackförbund.

Samtidigt är psykisk ohälsa ett stort problem inom samtliga branscher på den privata arbetsmarknaden. Den främsta anledningen är stress.

– Övertidsberget visar på ett glapp mellan krav och resurser. Det är ohållbart och där vilar ett stort ansvar på arbetsgivarna. Många tjänstemän saknar i dag nödvändig tid för återhämtning och det är ett problem. Den skadliga jobbstressen måste stoppas, säger Martin Linder.