– Det känns bra att ha bytt partitillhörighet, säger Lage Hortlund.

Han anser att Moderaterna sedan migrationsöverenskommelsen med Miljöpartiet 2011 i praktiken är för fri invandring på skattebetalarnas bekostnad och att Moderaterna förändrats på ett sätt som han inte kan stå bakom.

–  Istället för att fortsätta försöka vända utvecklingen går jag till ett parti som redan färdas i rätt riktning. Jag tror och hoppas att jag har en del att tillföra till Sverigedemokraterna.

Artikelbild

| Vilde. I och med avhoppet blir Lage Hortlund politisk vilde fram till valet i höst.

Glädjen är stor lokalt inom SD och Lage Hortlund anses ha så väl erfarenhet som kompetens som kommer till nytta för SD.

– Vi välkomnar Lage in i fullmäktigegruppen. Vi har ju redan noterat att vi haft många gemensamma beröringspunkter både ideologiskt och politiskt, säger Robert Håkansson, gruppledare för SD Piteå.

Lage Hortlund har varit verksam i kommunpolitiken i Piteå sedan 2002 och kommer att sitta kvar på sitt Moderatmandat i kommunfullmäktige, men nu alltså formellt som politisk vilde. Han sitter också i ett antal styrelser och nämnder, bland annat kommunstyrelsen och Bun, men dessa måste han lämna.

Lage Hortlund ska kandidera för SD i kommunvalet 2018.

Artikelbild

| Förvånad. Moderaternas gruppledare Håkan Johansson fick beskedet om Hortlunds partibyte på onsdagskvällen. Han hade önskat att Hortlund ställt sin plats till förfogande istället för att bli politisk vilde.

Håkan Johansson, gruppledare för Moderaterna i kommunfullmäktige, fick besked om Lage Hortlunds avhopp och partibyte på onsdagskvällen.

– Jag hade inte väntat det här och det bästa vore givetvis om han lämnade sin plats i fullmäktige. Nu får vi en röst mindre i fullmäktige och det är en liten smäll för oss.

Är du förvånad att han hoppar av till SD?

– Jag är väl inte så förvånad att han går till SD. Det hade varit mer förvånande om han gått till Vänsterpartiet.

I och med avhoppet så blir Lage Hortlund så kallad politisk vilde. Håkan Johansson ser brister i systemet när partivalda personer hoppar av, men ändå sitter kvar.

– Han är ju invald som moderat och då borde kanske reglerna vara att han måste lämna sin plats så att vi moderater kan utse en ersättare. Men som det är nu kan vi ingenting göra, säger Håkan Johansson.

Socialdemokraten Lars-Olof Pettersson sitter som fullmäktiges ordförande. Han har inga egentliga synpunkter om Hortlunds partibyte.

– Ja, inte mer än att han blir politisk vilde. Han är ju invald som moderat, men jag får väl titulera honom enbart med namn, säger Pettersson.