1963 invigde kung Gustav VI Adolf den så kallade jubileumskliniken vid Umeå universitetssjukhus där forskningen och behandlingen av cancerpatienter ligger i den internationella frontlinjen. Det uppger den cancerforskningsfond i Norrland som Lions lämnat bidrag till ända sedan starten. Jubileumskliniken kunde gå igång sedan två professorer, Lars-Gunnar Larsson och Olle Larsson satsat tio kronor var till den stiftelse som fortfarande kämpar emot cancer. Varje år upptäcks 5000 nya fall där den främsta orsaken anges vara att medellivslängden ökat och att diagnostiken blivit bättre.

Sedan kungen klippte bandet har pengarna strömmat in vilket gör att fonden kan dela ut 20 miljoner kronor per år till olika projekt inom cancerforskningen. Fonden är befriad från arvs- och gåvoskatt vilket gör att drygt 90 procent av de gåvobelopp som samlas in går direkt till forskningen, uppger cancerforskningsfonden.

– Under de 50 åren har klubbarna i Norrbotten och Västerbotten i samarbete med distrikt Jämtland/Västernorrland, samlat in 210 miljoner kronor, säger Roland Nordlund, medlem i Lions Piteå-Öjebyn och aktiv för den lokala cancerforskningsfonden.

Artikelbild

| I Gallerian. Lions besöks i helgen av C Robert Rettby, tidigare styrelseledamot i Lions internationella styrelse. Han fanns i Gallerian tillsammans med distriktsguvernör Maria Fäldtmark och Roland Nordlund, medlem i Lions Piteå/Öjebyn.

Fredag stod han, distriktsguvernören Maria Fäldtmark, Martin Enqvist styrelsemedlem i fonden, och C Robert Rettby, från Neuchatel i Schweiz, i köpcentrat Gallerian i Piteå. De informerade om cancerfonden och försökte värva medlemmar till den organisation som har 46 700 klubbar med 1,4 miljoner medlemmar i 212 länder.

– Vilket betyder att vi finns i fler länder än FN, säger C Robert Rettby.

I distriktet finns 36 klubbar med 1000 medlemmar. I Piteå finns två Lionsklubbar.

Mellan 2013- 2015 satt C Robert Rettby i Lions internationella styrelse där han fick representera Schweiz. Nu är han i Piteå för att delta vid Lions distriktsmöte som genomförs i Piteå på lördagen där han kommer att att informera om Lions internationella arbete.

Artikelbild

| Bjöd in. Distritksguvernör Maria Fäldtmark bjöd in C Robert Rettby till distriktsårsmötet som genomförs vid Piteå stadshotell lördag.

– Lions som organisation firar 100 år nästa år, säger C Robert Rettby, som förklarar att det firandet kommer att ske i Chicago.