Det är inte alltid glasklart att den som blir förordad av eniga sakkunniga till en tjänst inte per automatik är någon garanti för att så blir fallet.

Detta har blivit ett ärende i samband med tillsättningen av en professur vid Luleå tekniska universitet, Ltu.

Överklagar

Vid rekrytering av en professor, där uppdraget var ämnesföreståndare i medie- och kommunikationsvetenskap, gick professuren till en kvinnlig sökande som av sakkunniga rankades på andra plats.

Det här har nu den sidsteppande, förstarankade, manlige sökanden överklagat till Överklagandenämnden för högskolan.

Academic Rights Watch, ARW som kan liknas vid en intresseorganisation för den här typen av ärenden, bedömer att det finns goda utsikter att även driva ärendet i Arbetsdomstolen som ett fall av olaglig könsdiskriminering.