Majvor Sjölund, gruppledare för Centerpartiet i Piteå, hade ett enigt årsmöte bakom sig både vad gäller topplaceringen på listan samt sin roll som gruppledare i kommunfullmäktige efter valet.

– Jag ger ett stort tack för det förtroendet jag fått och som jag kommer att förvalta efter bästa förmåga tillsammans med alla andra duktiga och kompetenta personer som finns på listan, säger Majvor Sjölund.

Listan består av nio kvinnor och nio män. Marika Risberg valdes till andranamn, Johannes Johansson till tredjenamn pch Torgny Långström till fjärdenamn, Britt Louise Nyman står på plats fem och Bo Andersson på plats sex. Dessutom återfinns tre nya namn på plats sju till nio. Nya Pitebon Anton Nilsson har arbetat som polis i Stockholm medan Kristin Jonsson, ursprungligen från Arvika, jobbar i Skellefteå som räddningsingenjör. Erik Lundström kommer ursprungligen från Skellefteå och jobbar på Framnäs folkhögskola som studierektor.

– Det känns väldigt inspirerande. Det här är också personer som har bott utanför Piteå och flyttat hit vilket tillför väldigt mycket, säger Majvor Sjölund.

Vad är ert mål inför valet?

– Självklart är det att få ett nytt ledarskap för Piteå. Vi vet att Piteå behöver förändring.

Förra valrörelsen hade allianspartierna i Piteå ett samarbete, men exakt hur det kommer se ut i år kan inte Majvor Sjölund svara på.

– Vi diskuterar den frågan, men det är i sin linda ännu. Men vi vet om att vi inte ensamma kan ta makten så samarbete kommer att behövas.

En sak kan Majvor Sjölund utesluta redan nu. Något samarbete med Sverigedemokraterna är inte aktuellt.

– Vi från Centerpartiet har varit tydliga. Vi kan inte tänka oss att regera någonstans med aktivt stöd av Sverigedemokraterna. Vad de sedan röstar och vilka förslag de bifaller eller avslår kan inte vi göra något åt.

Marika Risberg fick än en gång förtroendet att leda Centerpartiet i Piteå. Johannes Johansson och Ann-Kristin Isaksson omvaldes till styrelsen av årsmötet och Anton Nilsson, Erik Lundström och Kristin Jonsson valdes in för första gången. I styrelsen ingår även Samuel Ökvist, Majvor Sjölund samt Agneta Ehlin som har ett år kvar på sina mandat i styrelsen.