– Det var en chockartad upplevelse när jag blev varse planerna i våras. Jag vistas väldigt mycket i området och utan den här skogen så skulle platsen vara helt utarmad. En katastrof, säger Ulrika Lindgren, Föreningen Karlberg.

Men chocken förbyttes snabbt till handling och Lindgren sammankallade till ett möte där alla parter var representerade.

– Det var ett bra möte och alla var öppna för diskussion och att hitta en lösning. Kyrkan bollade över frågan om ersättningsskog till kommunen och vi är många som hoppas att de når en lösning.

PT stämde träff med Ulrika Lindgren och Karlbergsvännerna Catharina Pauloff och Magnus Nilsson i området och följde en stig in i den vackra skogen. Fågellivet är rikt och ljudligt.

Ulrika Lindgren tycker att det är viktigt att en aktör som Svenska kyrkan är uppmärksam på den egna policyn om ekologisk hänsyn och de sociala värden som ett skogsområde kan ha.

– I det här fallet är de sociala värdena solklara. I området på Karlberg och närliggande stigar till Råberget rör sig mycket folk. Vi har till och med guidade vandringar där. Dessutom finns det ett rikt fågelliv, exempelvis häckande berguv som stiftet redan avsatt en bit mark för.

Magnus Nilsson trycker också på kyrkans ansvar och samhällsengagemang.

– Kyrkan borde ta ett större ansvar. Att vistas i skog och mark är också ett sätt att få andlig näring.

Föreningen Karlberg har investerat mycket tid och arbete för att öka tillgängligheten och den som följer stigarna upp på Råberget och kanske vidare till Falkberget finner rastplatser och vindskydd. Nya snygga skyltar i trä som visar väg och riktning är på gång.

– Det är ett rekreationsområde. Nära och lättillgängligt. Om skogen huggs ner blir det något helt annat, säger Magnus Nilsson.

– Teatern är en del, vandringslederna en annan. Om en del försvinner så påverkar det helheten, säger Catharina Pauloff.

De känner, trots att frågan inte är löst, hopp om att skogen får vara kvar.

– Jag har gått från förtvivlan till hopp. Om parterna kommer överens så ska de ha all heder. Vi är många som skulle känna glädje och tacksamhet, säger Ulrika Lindgren.

De är självfallet medvetna om att skogsindustrin behöver skog, men helst inte skog som är avsatt som strövområde och för rekreation.

– Tillvaron är så fragmentariserad och uppstyrd, men i naturen kan vi hämta näring och känna helhet. Det är värt att kämpa för, säger Magnus Nilsson.