PT skrev i december 2017 om Sportfiskarnas svidande kritik mot kraftverket och då särskilt med inriktning på den katastrofala uppvandringen av laxfiskar. Under 2017 lyckades totalt 162 laxfiskar passera uppströms förbi Hednäs kraftverk. Av dessa fick cirka 80 vittjas och bäras över kraftverket enligt Skekrafts egen hemsida.

– Under decennier har det för elförsörjningen obetydliga verket utgjort ett hinder för lax, havsöring och andra högt skyddsvärda arter. Kommunerna uppströms, Piteå och Arvidsjaur har förvägrats en stor del av den resurs för utveckling som älven utgör. De mångmiljonbelopp som satsats uppströms för att återställa älven efter flottningen blir bortkastade pengar, säger Christer Borg.

När PT i december pratade med Pär Forsberg, affärsenhetschef för vattenkraften på Skekraft, så förklarade han att mycket är på gång vid Hednäs kraftstation och när dess åtgärder är genomförda om ett par år så kommer kraftverket bara ha marginell påverkan på fiskvandringen så väl uppströms som nedströms.

”Det har varit brister, men vi ska uppfylla de skyldigheter vi har enligt dom. Det handlar om smoltavledning för nedvandring och att vi bygger ett omlöp för uppvandring.”

Christer Borg anser att det snarare är slöseri med skattemedel på ett olönsamt kraftverk i ett skyddsklassat område.

– Åbyälven är skyddad enligt EU:s nätverk av Natura 2 000-områden. Vi tycker att politikerna ska gripa in.

Enligt Christer Borg är Hednäs kraftstation olönsamt om det ska miljöanpassas. Dessutom bidrar kraftverket bara med 0,4 procent av Skekrafts totala vattenproduktion. Det motsvarar 1,5 vindkraftverk.

– Bara för något år sedan uttryckte ledande personer i Skekraft att ”vi ska inte hålla på med småskalig vattenkraft”. Nu påstår Skekraft helt felaktigt att den småskaliga vattenkraften är viktig.

Varför är det så?

– De tror att nedläggningar av småskaliga och olönsamma kraftverk kan innebära problem för bilden av vattenkraften som helhet. Skekraft gör gemensam sak med Jämtkraft och Fortum.

Pär Forsberg påpekade i december att ”Vi väger elproduktion mot miljökrav. Vårt mål är inte att erbjuda bra sportfiske, men däremot biologisk mångfald.”

– Det är ju hur tokigt som helst. Den biologiska mångfalden påverkas i högsta grad nedströms. Skadorna är multipla i hela älvens ekosystem, säger Christer Borg.

Hela pressmeddelandet finns på Älvräddarnas hemsida.