Råvaror som produceras i Norrbotten håller en hög säkerhet och kvalitet i såväl nationell och internationell jämförelse. Ändå är länet långt ifrån självförsörjande på mat, skriver Norrbottens läns landsting i ett pressmeddelande.

Bara under de senaste tjugo åren har självförsörjningsgraden sjunkit från 50 till 20-25 procent. Vid en krissituation där mattransporterna blockeras är matbutikernas hyllor i Norrbotten tomma efter tre till fyra dagar. Det är en direkt effekt av att självförsörjningsgraden har halverats de senaste tjugo åren.

Minskad självförsörjning

Orsakerna till vår minskade självförsörjning på mat är många. En orsak är bristande kommunikation, tror Victoria Sjöholm-Jansson, lantbruksdirektör på länsstyrelsen i Norrbotten.

– De råvaror som produceras i Norrbotten är innehållsmässigt och säkerhetsmässigt mycket bra och produktionen bidrar till mervärden i länet. Vi som värnar den nära maten behöver bli bättre på att kommunicera det, säger hon.

Seminariedagar

I den gemensamma strategin för länet lyfter man nyckelorden nära samverkan, delaktighet, kreativa processer och bred dialog, där hela livsmedelskedjan ska involveras. Detsamma gäller politiker på lokal och regional nivå.

Ett antal seminariedagar med olika teman ska hållas under det kommande halvåret, vilket bildar grunden till den gemensamma strategin. Personer från bland annat livsmedelskedjans aktörer, livsmedelshandeln, rådgivningsorganisationer, utbildningsinstanser, finansiärer, landsbygdsorganisationer och politiker bjuds in till seminarierna.

Gemensam strategi

– Delaktighet är nödvändigt i utformning av en gemensam strategi. Ju fler som är delaktiga i processen, desto större kraft får den. Vi vet att det finns näst intill obegränsat med lust, engagemang, möjligheter, kreativitet och värdefulla kunskaper hos människor som får vara med att påverka, säger Anna Lindberg, regional utvecklingsdirektör på Norrbottens läns landsting.

Första seminariet, där projektet tar avstamp, hålls i Storforsen den 13-14 oktober.