Vid en pressträff där både kommunalrådet Helena Stenberg (S) samt regionrådet Anders Öberg (S) var närvarande meddelade Fastighets- och servicenämndens ordförande Marita Björkman (S) att Piteå kommun beslutat att enbart köpa in svenskt kött för resten av 2018. Vad som händer efter årsskiftet är däremot oklart.

– Vi kommer återkomma till den diskussionen. I första hand har vi gått in och bett vår leverantör om svenskt kött året ut, säger Marita Björkman.

Hon kan inte ge något direkt svar på om detta kommer att innebära ökade kostnader för kommunen.

Artikelbild

| Marita Björkman (S), ordförande Fastighets- och servicenämnden, Helena Stenberg (S), kommunalråd i Piteå och Anders Öberg (S), regionråd.

– Det vi har sett är att vi redan i dag har ökat andelen svenskt kött i våra verksamheter, från 37 procent förra året till 56 procent hittills i år, säger hon.

Hon menar att steget upp till 100 procent svenskt kött inte är lika stort som tidigare och att det är ett naturligt led i utvecklingen mot mer närproducerade livsmedel.

– Vi får ofta synpunkter på att vi köper in för mycket kött från utlandet. Vi tror att våra kunder kommer känna sig positivt inställda till det här och bli glada över det här beslutet, men det kommer också att följas av en förändring längre fram, säger Marita Björkman.

Åtgärden ses som en solidaritetshandling mot alla de bönder i landets södra delar som tvingats nödslakta många djur på grund av den extrema värmen och torkan.

Artikelbild

| Sommarens extrema värme och torka har tvingat många bönder att nödslakta djur, vilket innebär att tillgången på svenskt kött nu är god.

– Jag kan inte säga exakt varifrån i Sverige köttet kommer ifrån, men det är i första hand i södra Sverige som många lantbrukare tvingats nödslakta djur, säger hon.

Köttet som kommer att serveras på förskolor, skolor och inom äldreomsorgen i Piteå i höst kommer alltså sannolikt inte från Norrbotten eller Västerbotten.

Artikelbild

| Marita Björkman (S) ser kommunens satsning på svenskt kött som en solidaritetshandling mot de bönder som tvingats nödslakta djur under sommaren.

– Men i förlängningen så bidrar det här även till att efterfrågan hos våra lokala köttproducenter ökar, säger Anders Öberg.

Sommarens omfattande nödslakt på nötkreatur kommer sannolikt påverka tillgången på mejeriprodukter de kommande månaderna och under nästa år.

– Prognosen som den ser ut nu är att det kommer bli prishöjningar på mejerisidan kring årsskiftet. Vi har däremot Norrmejerier som vår leverantör och vi vet att norra Sverige inte drabbats lika hårt som södra Sverige av torkan och den extrema värmen, säger Marita Björkman.

Hon uppger att beslutet varit fattat sedan en tid tillbaka, men att kommunen ville säkerställa att beslutet går att genomföra inom ramarna för upphandlingsavtalet.

– Vi byter leverantör 1 oktober, det kändes viktigt att gå igenom allt ordentligt och kontrollera så att det fungerar både med vår gamla och vår nya leverantör.