På tisdagen uppmärksammades den europeiska hjärtstoppsdagen i foajén på Piteå sjukhus. Målet med dagen är att öka medvetenheten i samhället om plötsligt oväntat hjärtstopp och hur man kan rädda liv genom att utföra hjärt-lungräddning (HLR) och defibrillering med hjärtstartare.

Tack vare framgångsrik forskning, fler hjärtstartare och förbättrade HLR-kunskaper har antalet som överlever plötsligt hjärtstopp femdubblats sedan millennieskiftet. Ändå var antalet framgångsrika livräddaringripanden endast 638 av de cirka 6 000 fall av plötsligt hjärtstopp som inträffade utanför sjukhus 2017 och där hjärt-lungräddning påbörjades. Forskning visar att fler hjärtstartare skulle förbättra siffran rejält – en strömstöt från en hjärtstartare inom tre minuter ger en överlevnadschans på hela 70 procent, men det sker bara vid 3,7 procent av hjärtstoppen enligt Hjärt-Lungfonden.

– Målet är att till 2025 ska vi rädda 1 000 liv årligen utanför sjukhus, säger Anna Åström, processledare för Ivak i Piteå och för Mobilräddarna i länet.

Artikelbild

| Iva-undersköterskan Maria Ouehila visade hur härt-lungräddning går till. 30 bröstkompressioner och två inblåsningar. Kunskap som alla bör ha.

I Norrbotten finns cirka 500 registrerade hjärtstartare, var av cirka 100 i Piteå kommun. Det finns troligen många fler, men många är inte är registrerade.

– Det är ett problem och vi uppmanar alla som köpt in en hjärtstartare att registrera det, säger Anna Åström.

Cirka 200 hjärtstopp utanför sjukhus inträffar varje år i länet. Ungefär 70 procent av dessa inträffar i hemmet.

– Självklart är det en fördel att ha en hjärtstartare i sin närhet, men det är också viktigt att behärska hjärt-lungräddning. Det kan vara skillnaden mellan liv och död, säger Åström.

Artikelbild

| Annika Renberg, HLR-instruktör, och Therese Marklund, Iva-sköterska, fanns på plats under Hjärtstoppsdagen.

Hjärt-lungräddning innebär 30 tryck på bröstkorgen och två inblåsningar av syre.

Idag har cirka 3 miljoner svenskar fått utbildning i hjärt-lungräddning. Men bara en bråkdel är anmälda till Mobilräddarna.

Artikelbild

| Många ville kolla in hur en automatisk hjärtkompressor fungerar och som bland annat finns i ambulanserna.

– Vi vill att fler ska anmäla sig. Mobilräddarna får larm via sin mobil och om de befinner sig i närheten kan de rädda liv, säger Anna Åström och berättar om ett hjärtstopp som slutade lyckligt för ett par veckor sedan.

– En person säckade ihop på jobbet och två mobilräddare fick larmet och skyndade dit med hjärtstartare. De räddade personen som var vid medvetande när ambulansen kom på plats.

Artikelbild

| Ingrid Weiberg fick hjälp av hjärtsjuksköterskorna Ingrid Bergman och Ann Ingström att fylla i en hälsodeklaration.

I foajén fanns möjlighet att prova på hjärt-lungräddning, få kunskap om hur en hjärtstartare fungerar och att prata med hjärtsjuksköterskor, ambulanspersonal, mobilräddare och Hjärt-Lungföreningen i Piteå.

.

Artikelbild

| Lennart Thelin och Anita Berglund från Hjärt-Lungföreningen jobbar med opinionsbildning och fyller som förening en funktion när vården gjort sitt.

Se var alla hjärtstarare finns här.