Malou Petersson berättade under konferensen att kyla är positiv då solcellerna blir effektivare.

Snö och framförallt skuggor är betydligt värre.

Med skuggning innebär det att snö ligger kvar på modulerna och då slipper inte något ljus igenom, vilket betyder att ingen energi produceras.

Artikelbild

| Solvåg invigdes under torsdagen.

Snön kan försvinna från solcellspanelerna på två sätt då de antingen smälter bort eller glider av.

– Har du den värsta typ av system tror jag att du kan förlora runt 20 procent av årsproduktionen, men det beror på vilket system du har. Det är från några procent upp till 20 procent, Malou Petersson.

Forskningsprojektet Solvåg är utformat med olika vinklar.

– Vi såg att det låg en del snö där under vintern. Den största tiden var däremot då det inte var så stor instrålning, och då gör det inte så mycket. Den här anläggningen är utformad så att solcellspanelerna är ganska högt över backen och blir de bara lite varma så glider snön av.

Hur är förutsättningarna att ha solceller här i Piteå?

– Förutsättningarna är bra. Det är många soltimmar och när det nu har blivit billigare med solcellspaneler har det blivit mer ekonomiskt försvarbart.