Smältvattnet, plusgrager och regnet har gett upphov till en råk mellan land och isbanan vid Norrstrand. Det är mycket svårt att ta sig ut på banan torrskodd. "Det milda vädret som enligt väderprognosen kommer att hålla i sig kan vi tyvärr inte påverka. Det enda vi kan göra är att vänta på kyla." skriver kommunen på hemsidan.