Enligt vad PT erfar är den en liten krets på kommunen som känt till avtalet mellan Pite havsbads ägare och Migrationsverket.

Varför har ni mörkat det här?

– Vi har ansett att det är Migrationsverket och Pite havsbad som ska gå ut med informationen. Däremot har vi tyckt att de väntat länge, säger Piteås kommunalråd Peter Roslund (S).

Har ni informerat de andra partiernas gruppledare?

– Nej, det har vi inte. Det här är inte en uppgörelse med kommunen, om än det i förlängningen också kan bli en utmaning för oss. Vi vet inte säkert hur många som kommer, men vi måste vara redo med språksluss och språkintroduktion.

Ett möjligt dilemma är att Pite havsbad är Piteås flaggskepp i turistsammanhang. I vart fall sommartid.

– I början var vi oroade att det skulle drabba turismen och vi har velat försäkra oss om att delar av Havsbadet är öppet även för allmänheten och turister vintertid.

Och sommartid?

– Pite havsbad är oerhört viktigt för Piteå och turistnäringen och vi har fått garantier för turistsommaren, säger Peter Roslund.

En annan aspekt är att om över 1 000 flyktingar kommer till Piteå så ställer det krav på skola, socialtjänst och så vidare.

– Vi har hört att det blir färre än så, men vi måste givetvis få veta hur många som kommer och hur många som är barn. Och hur länge de stannar.

Klarar kommunen det?

– Det går ju i andra kommuner så det borde gå för oss i Piteå också, säger Peter Roslund.