Den första juli i år höjdes elskatten med tre öre plus moms, från 19,9 öre till 22,9 öre per kilowattimme. För en villa med en elförbrukning på 20 000 kilowattimmar per år, blir det en sammanlagd kostnadsökning på 850 kronor på ett år.Höjningen bottnar i att staten behöver finansiera ett inkomstbortfall i form av effektskatt på kärnkraft och fastighetsskatt på vattenkraften.

– Effektskatten på kärnkraften sänktes i juli 2017 och ska vara helt borta 1 januari 2018. Sänkningen av fastighetsskatten på vattenkraft är en långsammare process men ska ligga på 0,5 procent 2020. (tidigare procentsats är 2,8), säger FarazAzima, vd på Elskling.

Alla kommuner i Norrbotten och Västerbotten, samt några fler, har en skattereduktion, jämfört med resten av landet, där boende i dessa kommuner betalas 9,6 öre lägre i elskatt. Det så kallade norrskatteavdraget ska bland annat underlätta för företag med elintensiv basproduktion, som till exempel pappersindustrin.

FarazAzima förklarar att höjningen av elskatten för norrbottningarna blir 15 procent (11 procent för kommuner utan norrskatteavdrag) och att fler höjningar är att vänta. Enligt FarazAzima kommer en mindre höjning 1 januari 2019. Han menar att elräkningen till hushållen är den faktura som är svårast att tillgodogöra sig då den är uppdelad i så många poster.

– Den höjda elskatten har redan införts och i juli nästa år har en norrbottning betalat in en knapp tusenlapp mer i elskatt, utan att förbrukningen höjts med en enda kilowattimme, säger FarazAzima.