Den 18 april är sista ansökningsdagen till höstens utbildningar på högskolor och universitet. En högskoleutbildning är i allmänhet en bra investering för den som vill ha goda möjligheter till jobb efter examen, visar Arbetsförmedlingens prognoser.

– Våra långsiktiga prognoser visar att chanserna att få ett jobb är goda inom många olika yrken och efter många olika utbildningar på högskolor eller universitet, säger Timo Mulk-Pesonen, länets arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen.

På listan över yrken på högskolenivå där man har bäst chans till jobb på fem och tio års sikt finns till exempel olika läraryrken, IT-yrken, vårdyrken och ingenjörsyrken.

– Det är bra att titta på våra prognoser som visar var jobben finns på lite längre sikt, så att man vet vad som väntar innan man gör sitt val. I Norrbottens län har de som de senaste åren utbildat sig inom exempelvis hälso- och sjukvård, pedagogisk- och social verksamhet eller någon form av teknisk utbildning haft mycket goda jobbmöjligheter, säger Timo Mulk-Pesonen.