För att klara framtida utmaningar behöver Norrbotten både mer arbetskraft och kompetens, en viktig pusselbit i detta är tillskottet av asylsökande människor till länet.

Under år 2015 tog Norrbotten emot omkring 7 000 asylsökande av de cirka 163 000 som togs emot i hela landet. En stor del av befolkningstillväxten i Sverige och Norrbotten för 2016 bygger på att de som kom 2015 nu fått uppehållstillstånd

I Norrbotten nådde inflyttningen av utrikesfödda år 2016 den högsta nivån sedan länsstyrelsen började mäta år 2010 – 3 718 personer.

Totalt med även de inrikesfödda handlade de om en inflyttning på drygt 8 000 personer – det minimun av inflyttning som krävs för att balansera den demografiska utvecklingen i Norrbotten. Alltså så många människor som behövs för att klara framtidens välfärd.

Men förhoppningen är att denna siffra ska bli högre. Länsstyrelsen i Norrbotten arbetar dels med "Handlingsplanen för integration och tillväxt i Norrbotten", dels pågår det EU-finansierade pilotprojektet "Integration och tillväxt i Norrbotten" som ska förbereda asylsökande för att kunna stanna i länet och bidra till tillväxten.

Det handlar om ett treårigt projekt där även arbetsförmedlingen, Luleå tekniska universitet, Migrationsverket, Region Norrbotten, Norrbottens kommuner och civila samhället medverkar. Förhoppningen är att man ska få fram en modell som kan användas i hela landet.

–  Vi arbetar med att tidigt söka upp och informera de asylsökande om att det finns en möjlig framtid här. Vi berättar var jobben finns och vad som krävs för att få dem utifrån vars och ens förutsättningar, säger Anna-Maria Lundkvist-Monroy, projektledare.

– Vi behöver fortsätta växa, samtidigt ska vi vara klara med att det återstår många och stora utmaningar. En av dessa utmaningar är att cirka 85 procent av de asylsökande väljer att flytta från länet när de får uppehållstillstånd säger Torsten Fors, integrationssamordnare vid länsstyrelsen.

Handlingsplanen för integration och tillväxt i Norrbotten togs ursprungligen fram år 2015 av länsstyrelsen och länets aktörer, detta på uppdrag av det regionala partnerskapet.

– Med handlingsplanen visar vi enighet och tydlighet i länet, att se asylsökande och nyanlända som en resurs, säger landshövding Sven-Erik Österberg i ett pressmeddelande.