Under två och en halv timme varvade de tre medverkande sina berättelser kryddade med Jan Johansens poppiga låtar.

Camilla Näslund och Kicki Viklund har två helt olika missbruk bakom sig, men de har mycket gemensamt. Deras missbruk har lett till stora konsekvenser i livet, många av deras nära och kära har drabbats och de har brottats med mycket skuld- och skamkänslor.

Kicki Viklund befann sig på toppen av sin karriär när hon råkade ut för en skidolycka för sex år sedan.

Artikelbild

| Poppigt. Jan Johansen förmedlade känslor som inte kan beskrivas i ord, med sin musik.

– Jag bröt ryggen i 14 frakturer och fick extremt mycket smärtstillande medel. Jag var fast från första tabletten, berättar hon.

Efter ett och ett halvt år var hennes rygg läkt, men Kicki Viklund var helt fast i tablettmissbruket. Det slutade med ett självmordsförsök som följdes av vändpunkten, då hon lades in på ett behandlingshem.

– Det kan hända precis vem som helst, säger hon.

Camilla Näslund har en helt annan historia. Hon har ett extremt sockermissbruk i bagaget, som har styrt hela hennes tillvaro under stora delar av hennes liv. När hon efter en svår fallolycka i princip tvingades genomgå en gastric bypass-operation, drabbades hon av svåra komplikationer.

Artikelbild

| Trio. Jan Johansen, Camilla Näslund och Kicki Viklund har ett spännande koncept på sin föreställning.

– Tarmen och magsäcken lossnade från varandra, jag lades in akut och fick glukosdropp, säger hon.

Men hon fick inga vitaminer via dropp och drabbades därför av en demenssjukdom som begränsar tal, motorik och minne.

Artikelbild

| Camilla Näslund kämpar för att sockerberoende ska likställas med alla andra typer av beroendesjukdomar.

Artisten Jan Johansen som nu är inne på sitt tionde år som nykter alkoholist, bidrog med personliga infallsvinklar på sitt eget missbruk. Men framför allt förmedlade han de känslor som inte går att beskriva i ord, med sin musik.