Tidigare stod belysningsstolpar monterade längs Bergsviksbron, men vid 2007 valde Trafikverket att plocka ned dem av ekonomiska skäl och bron stod utan lampor. För fyra år sedan kom ett nytt ljus till bron, då beslutade sig Trafikverket för att rusta upp Bergsviksbron med en optisk vägledning. LED-lampor som sitter integrerade med broräcket skulle ge en ökad säkerhet och trygghet för alla trafikanter. Men i januari hände något oväntat, dels för trafikanterna, men främst för Trafikverket – lamporna gick sönder.

Men ingen garanti eller reklamation fick Trafikverket och inga nya lampor sattes upp.

– Det är en tråkig historia. Vi anser att leverantörerna inte tar sitt ansvar för de trasiga lamporna. Det gäller ju garantifrågor, men de anser att det är yttre skador som orsakat skadorna exempelvis vibrationer från fordon. Det gör att vi inte kan reklamera lamporna, säger Stefan Ericsson, projektledare på Trafikverket.

Artikelbild

| Bergsviksbron. "Bron kan upplevas lite otäckare när det är mörkt eftersom den svänger lite och är relativt smal" säger Stefan Ericsson.

Dialogen med leverantören fortgår än i dag. Men det utlovades redan i januari från Trafikverkets sida att nya lampor skulle komma efter sommaren, och de är på väg enligt Stefan Ericsson.

– Ingenting är gjort än men belysningen kommer att komma. Det kommer bli samma typ som innan, en så kallad optisk vägledning där lamporna är integrerade med broräcket. Det har ju gått en tid sen installationen av dem gamla lamporna och lamporna i dag är mer robusta och bättre, så den här gången ska det inte bli några problem, säger Stefan.

Han berättar att vägen egentligen inte behöver belysning enligt lag, men eftersom att vägen kan upplevas som otäck av trafikanter vill man installera lamporna ändå.

– Bron kan upplevas lite otäckare när det är mörkt eftersom den svänger lite och är relativt smal, säger han.

Artikelbild

| Trafik. Bergsviksbron är en vältrafikerad väg och många trafikanter önskar belysning.

I dag har Trafikverket lagt ut en offert till sin entreprenör Vattenfall, och inväntar svar. Så exakt hur allting kommer att bli är ännu osäkert, men några riktlinjer finns.

När kommer de nya lamporna att sättas upp?

– Innan septembers slut ska den nya belysningen finnas på plats. Arbetet tar väl runt två till tre dagar och det görs företrädesvis när det är väldigt lite trafik, säger Stefan.

Hur mycket kostar det?

– Det rör sig om några hundratusen kronor, eftersom vi måste ta bort mitträcket med mera för att installera lamporna, säger Stefan.

Han fortsätter.

– Det börjar rulla igång nu. Leverantörer och entreprenörer har ju haft semester, men nu börjar vi jobba!