Arbetslösheten i Norrbottens län fortsätter nedåt i februari. Jämfört med februari förra året har antalet inskrivna arbetslösa länsbor minskat med 750 personer motsvarande 8 procent.

Minskningen av antalet arbetslösa sker i samtliga grupper inklusive långtidsarbetslösa och de som har lite längre väg till arbetsmarknaden så som utrikes födda, personer med funktionshinder, 55 plus och personer med förgymnasial utbildning.

– Arbetsmarknaden är fortsatt stark i Norrbottens län. Den stora utmaningen för länet är att höja kompetensen hos dem med endast förgymnasial utbildning, det vill säga hos drygt hälften av de inskrivna arbetslösa utrikesfödda och drygt var tredje inskriven ungdom, säger Timo Mulk-Pesonen, arbetsmarknadsanalytiker.

I Piteå var 7,6 procent inskrivna som arbetslösa (öppet arbetslösa eller sökande i program) i februari 2019, totalt 1 333 personer, något som kan jämföras med 1 443 personer i februari 2018. Av dessa var 685 personer öppet arbetslösa. Något som kan jämföras med 712 personer i februari 2018.

Även i Älvsbyn och Arvidsjaur har arbetslösheten minskat.

i Arvidsjaur var antalet öppet arbetslösa och sökande i program 211 personer i februari 2019, motsvarande siffra förra året var 250.

I Älvsbyn var antalet öppet arbetslösa och sökande i program 560 personer i februari 2019, motsvarande siffra förra året var 676.

I Arjeplog har arbetslösheten ökat marginellt: I februari 2019 handlade det om 59 personer, i februari 2018 57 personer.