Arbetslöshetsnivån bland inrikes födda är nere på 4,0 procent, jämfört med 4,3 procent samma månad i fjol. Samtidigt fortsätter arbetslösheten hos utrikes födda att minska. I januari var den 21 procent, en nedgång med 1,2 procentenheter på ett år.

– Vi har en mycket stark arbetsmarknad där jobben växer på bred front. Vi ser en tydlig nedgång i arbetslöshet bland utrikes födda, även om det är fortsatt stora skillnader mot inrikes födda, där arbetslösheten nu är rekordlåg, säger Annika Sundén, analyschef på arbetsförmedlingen.

Nedan följer månadsstatistik för Norrbottens län för januari månad 2018. (Inom parentes anges motsvarande siffror för januari 2017)

7 procent var inskrivna som arbetslösa 16-64 år (7,4).* Sammanlagt 8 806 personer (9 262) varav 991 inom etablering (1 070)

10,5 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (11,8)* Sammanlagt 1 648 personer (1 856) varav 210 inom etablering (235)

4 370 personer var öppet arbetslösa (4 703)

4 436 personer deltog i program med aktivitetsstöd (4 559) varav 592 inom etablering (458)

755 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (850)

1 200 personer fick arbete (1 223) varav 35 inom etablering (36)

79 personer varslades om uppsägning (97)

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.