– Det har skett en förbättring och en attitydförändring. Men risken för att man ska träffa på en onykter förare är fortfarande mycket större på sjön än på bilvägarna, säger Ulf Nilsson, chef på Kustbevakningen.

Per Sundwall, befälhavare på Kustbevakningen i Norrbotten, ser också att trenden är att antalet sjöfylleribrott sjunker och att det myckt beror på en attitydförändring.

– I helgen är det Hamnfestivalen i Luleå och mycket båtar i farten och nog dricks det en del på båtarna men förarna brukar hålla sig nyktra, säger han.

Artikelbild

| Per Sundwall, längst till höger, befälhavare på Kustbevakningen i Norrbotten, ser att antalet fall av sjöfylleri sjunker.

I början av veckan hade Kustbevakningen en hastighets- och nykterhetskontroll i Västra kajen i Piteå där ingen av förarna som stoppades var onykter.

– Däremot var det fyra som körde för fort. En av dem körde vattenskoter i 20 knop, där fem knop är maxfart, säger han.

Just hastigheten på sjön är enligt Per Sundwall ett problem. Störst är kanske problemet bland vattenskotrarna.

– Det är många unga som kör fort. Det finns i dag ingen åldersgräns för att framföra fordon på sjön. Det krävs inte heller något förarbevis. Med den utveckling som varit de senaste åren är jag rädd för att det kan inträffa en allvarlig olycka, säger han.

Det var i juni 2010 som samma nykterhetsgräns som på vägarna infördes till sjöss – det vill säga 0,2 promille för sjöfylleri och 1,0 promille för grovt sjöfylleri. Fjolårets totalsiffra är den lägsta som uppmätts sedan dess.

– Medvetenheten har ökat väldigt mycket hos gemene man, liksom restriktiviteten när det gäller alkoholen och båtlivet i stort, säger Challe Åberg på Sjöpolisen i Stockholm.

Enligt Brå:s statistik har sammanlagt nio sjöfylleribrott anmälts i Norrbotten sedan 2010. Två av anmälningarna är gjorda i Piteå, siffror som Per Sundwall, tycker känns låga.

– Det är definitivt fler än nio men exakt hur många vet jag inte. Just nu har vi ett fall i Luleå som vi jobbar med där en person är misstänkt för grovt sjöfylleri i år.

När Kustbevakningen i februari i år genomförde en riktad kontroll mot den yrkesbaserade sjöfarten testades 107 personer på 45 fartyg. Två sjöfylleribrott av normalgraden upptäcktes. En oroande siffra tycker Ulf Nilsson, som är chef på myndighetens operativa planeringsenhet.

– Med tanke på att vi talar om kommersiell sjöfart och större fartyg är det rätt höga siffror skulle jag säga, säger Ulf Nilsson.