– Vi ser en marknad i norra Sverige och har valt att satsa på att etablera en komplett armeringsfabrik. På så sätt kan vi kapa kostnaderna för transporter och material, erbjuda specialanpassad armering snabbare och enklare och få en minskad miljöbelastning, berättar George Afram, chef för Hercules Armering.

Startskottet för etableringen blev NCC Infrastructures uppdrag att bygga vindkraftparken Markbygden ETT i Piteå. Hercules levererar armering till de vindkraftsfundament som gjuts på plats.

Projektet där NCC bygger 179 vindkraftsfundamen har pågått i ett år och de sista leveranserna lämnar fabriken i början av nästa år.

Etableringen i Piteå inleddes i februari i år och i maj flyttade verksamheten in i nya lokaler för att i juni starta produktionen.

– Vi kommer behöva rekrytera ytterligare 6 personer, armerare och monterare och även utlastare och för att sköta administration. För vissa av tjänsterna hoppas vi kunna hitta kompetens lokalt, säger George Afram.

Den nya anläggningen består av tre hallar, som var och en har olika inriktning. I den största hallen, där armeringen anpassas till olika infra-projekt, finns en saxlinje, en manuell bockmaskin och en valsmaskin. Där arbetar i dag nio personer i tvåskift.

– Den armering vi levererar till olika hus-projekt kan helt och hållet anpassas till projektens behov då vi har en helt ny helautomatisk bockmaskin som körs på coils. Armeringsrullarna tillverkas i hela Europa och fraktas på båt, men just nu sker leveranserna med tåg. Genom att arbeta med coils minimeras spillet väldigt mycket, säger George Afram.