"Storskalig ekologisk odling ger inte de fördelar vi trott. Tvärtom är den en väg till svält", var den kontroversiella rubriken på torsdagens föreläsning på Krokodil, anordnat av Piteå nya föreläsningsförening.

Thomas Kätterer, professor i ekologi vid Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala, har tillsammans med tre kollegor gett ut boken Den ekologiska drömmen, som påvisar att ekologisk odling inte är rätt väg för framtiden och istället för att säkra en livsmedelsproduktion för en växande befolkning, leder till svält.

Kväveläckage

Artikelbild

| Gustav Edlund instämde i att det behövs något nytt för att få ekologisk odling att fungera för framtiden.

Thomas Kätterer började med att presentera framtidens utmaning att producera livsmedel av hög kvalitet till en växande befolkning, på samma yta som i dag, med mindre insatsmedel, med minskad miljö- och klimatpåverkan, med socialt och ekonomiskt uthålliga metoder, som gynnar den biologiska mångfalden i jordbrukslandskapet.

– Det ställs i dag stora krav på livsmedelsproduktionen men marken är en begränsad resurs med en begränsad yta för jordbruk, sade Thomas Kätterer, för att sedan gå in på jämförelser mellan ekologisk och konventionell odling, gällande bland annat miljöpåverkan, effektivitet och uthållighet.

Organisk gödsel ställdes mot mineralgödsel, där urlakning av kväve beskrivs som ett stort problem vid ekologisk odling.

Uthållig odling

Artikelbild

| Thomas Kätterer, professor i ekologi vid SLU i Uppsala, menar att storskalig ekologisk odling är en väg till svält.

Thomas Kätterer lyfte fram att ekologiskt jordbruk kan vara uthålligt, men inte med dagens förväntade skörd, utan menade att då får man gå tillbaka till den avkastning som var på 1950-talet, eller ännu tidigare.

Föreläsningen avrundades med frågor, där vissa nog hade förväntat sig heta diskussioner i publiken som till stor del bestod av erfarna jordbrukare. Men istället för kritiska frågor blev det mer av inlägg i debatten kring ekologisk odling. I slutet kom frågan om genmanipulerade grödor, GMO, hörde framtiden till.

– Ja, det hör framtiden till, sade Thomas Kätterer och fick medhåll av bland annat Caroline Trapp, före detta förbundsordförande för LRF.