Trenden med den kraftigt växande e-handeln syns tydligt bland de boende i Norrbotten. Förra året lämnade PostNord ut 257 400 julklappar till länets hushåll inför jul. Hittills i år har 35 procent av den totala julklappshandeln skett på internet där böcker, 25 procent, leksaker, 15 procent och kläder/skor 14 procent är de vanligaste inköpen.

Enligt en undersökning från PostNord kommer 41 procent av svenskarna handla julklappar på internet till ett sammanlagt värde av 4,9 miljarder kronor. Det motsvarar en tillväxt om hela 20 procent jämfört med förra

året.

Stort problem

Jan Jonsson, vd för Piteå näringsfastigheter, PNF, beskriver konkurrensen från e-handeln som ett stort problem.

– I stort sett alla handlare vittnar om samma problem. Det gäller sportartiklar, kläder, skor och elektronik, där e-handeln kan hålla väldigt låga priser, något som är svårt att bemöta för de lokala butikerna. Det kostar att ha lokaler, lager och personal.

Jan Jonsson beskriver hur folk ofta kommer in i butikerna där de provar ut det de vill köpa. Många fotar av produkten, för att sedan gå hem och beställa varan på nätet.

Artikelbild

| E-handeln vinner mark i julklappshandeln, vilket ökar pressen på lokala handlare. (Arkivbild)

Generationsfråga

– Det här är också en generationsfråga. Själv vill jag gärna känna på produkten, tala med en försäljare och ha möjligheten att komma tillbaka om något blir fel eller inte passar. Den yngre generationen är vana med och är fullt bekväma med att leta upp varan på nätet och beställa den direkt därifrån.

Artikelbild

| Ketty Lindehag, ordförande för Piteå handel, vill lyfta fram att lokal handel ger upphop till arbetstillfällen.

Hur kan man bemöta konkurrensen från nätet?

– Det är en svår fråga. Jag tror att man måste satsa på att göra shoppingen till något mer än bara shopping. Mycket kan vinnas på att göra något åt hela upplevelsen. Många som shoppar vill fika i anslutning, eller äta en bit mat. Här kan handlare och kommunens näringslivskontor ha en gemensam strategi för att stötta det lokala, säger Jan Jonsson och exemplifierar med Tjejkvällen, där Piteå var tidigt ute med konceptet.

Artikelbild

| Jan Jonsson, vd för Piteå näringsfastigheter, ser e-handeln som ett stort hot mot de lokala näringsidkarna.

Uppsving

Ketty Lindehag, ordförande för Piteå handel (före detta Piteortens köpmannaförening) instämmer i beskrivningen av hård konkurrens från e-handeln. Hon tycker sig dock se ett uppsving i handeln den senaste tiden och pekar på orsaker som låg ränta och nyetableringar.

– De nysatsningar som görs nu är positiva för handeln och ger ringar på vattnet. Det blir en positiv anda som smittar av sig.

Ketty Lindehag värnar om det lokala handlandet och anser att information om hur viktigt det är att handla lokalt, borde spridas.

– Lokal handel ger upphov till arbetstillfällen och skatteintäkter. För de arbetslösa ungdomar som finns i stan är jobb inom handeln bra social träning och en viktig språngbräda.