Många fastighetsägare har motat Olle i grind och redan skottat sina tak. Men chansar man och låter den allt tyngre snön ligga kvar, kan det bli en dyr smäll för plånboken. Skador på tak som inte tillhör boytan, till exempel förråd, altaner och garage, täcks nämligen inte av en villaförsäkring.

– En trist utgift är altantak som gått sönder av snötyngden. De är ofta dåligt byggda och det kan bli dyrt för husägaren eftersom taket oftast inte täcks av försäkringen, säger Mats Larsson, skadeinspektör på försäkringsbolaget If.

Som husägare kan man förebygga skador genom att skotta av taken när snömängderna blir stora.

– Ett bra tips är att köpa eller själv bygga en snöraka, en lång pinne med en planka som tvärslå på, och använda till att trycka undan snön med, eller dra den mot sig. Är pinnen tillräckligt lång kan man själv stå på en säker plats, till exempel säkrad i livlina på villataket eller på marken, säger Mats Larsson.

Även det vanliga hustaket kan nämligen också behöva skottas om snön är riklig, men av ett annat skäl. Kondens och uppvärmd luft från villan smälter det nedersta lagret av snö på takpannorna, och bildar is när det fryser till igen.

– Isen kan byggas på i flera lager, och när det töar så släpper isklumpen och rutschar ner från taket och orsakar skador på till exempel altantak och om det vill sig riktigt illa även människor.