Det verkar ganska enkelt om man lyssnar på Håkan Fransson, drogsamordnare och socionom i Öckerö kommun. Det handlar om att vara överens för att utrota ungdomsfylleriet. Överens om att ungdomar under 18 år inte får dricka och det är till största delen ett föräldraansvar.

Nolltolerans

Håkan Fransson har i drygt tio år bedrivit ett framgångsrikt arbete enligt den så kallade Öckerömetoden. Den går ut på att bland föräldrar och andra vuxna skapa nolltolerans mot alkohol och droger. I Öckerö har man de senaste tio åren nämligen lyckats halvera ungdomsfylleriet och skjutit upp debutåldern för unga som dricker.

Artikelbild

| ”För att få bukt med ungdomsfylleriet måste föräldrar och andra vuxna skapa nolltolerans mot alkohol och droger”, menar drogsamordnaren Håkan Fransson.

På onsdagen berättade han om sin metod i stadshuset, där politiker och andra intresserade fick lyssna.

Håkan Fransson menar att det är för att vuxenvärlden tycker att det är okej, som ungdomar dricker.

– Grupptryck, sociala problem eller för lite att göra är av underordnad betydelse. Jag hävdar att det handlar om en acceptans att dricka, säger han.

Hur får man då föräldrar överens? Håkan Fransson anser att återkommande föräldramöten är en viktig del. Där ska föräldrarna informeras om vad tidigt ungdomsfylleri kan få för konsekvenser såsom akuta skador och problem, risk för framtida beroende och inkörsport till narkotika.

När det gäller drogdebut visar hans siffror att ungdomar som dricker ofta känner någon som kan fixa narkotika. Hela 32 procent har blivit erbjudna droger och knappt tio procent har provat.

– Det är i de kretsar där man festar som droger förekommer. Numera är det stor risk att komma i kontakt med knark och ju yngre man är desto svårare är det att förstå konsekvenserna av att prova, säger han.

Snabbare utför

I Piteå finns ingen egentlig drogsamordnare, men varje år genomförs enkätundersökningen "Personligt" i 7:an, 9:an och 2:an i gymnasiet, som visar hur ungdomar i Piteå mår. Sista undersökningen visar att färre tonåringar snusar, röker och dricker. Sex av tio elever har aldrig druckit alkohol och största förbättringen syns i årskurs 9. Samma gäller narkotika. Fler elever har aldrig använt narkotika år 2013 än året innan.

– Samtidigt ser vi att det går snabbare utför numera. Från spice till fullfjädrad sprutnarkoman går det fort. Vi har sett att våra kostnader för behandlingar ökat och vi har fler med Hepatit C i Piteå än i Luleå. Så det finns mer att arbeta med, säger socialnämndens ordförande Agnetha Eriksson.