Den var tidigt på morgonen den tredje januari i år som olyckan inträffade på Bastuträsk driftsplats.

Lokets operatör, hemmahörande i Piteå, hanterade ett påskjutande radiostyrt lok med 28 tomma timmervagnar.

Mannen åkte med på den första vagnen. Men i samband med en växlingsrörelse spårade tåget ur, med första axeln på första vagnen.

Artikelbild

| En bild fotograferad direkt efter olyckan för den efterföljande utredningen.

Pitebon föll av och hamnade olyckligt under den urspårade vagnen.

Mannen skadades mycket allvarligt och avled till följd av skadorna två dagar senare.

Den mest sannolika orsaken till urspårningen bottnade i att snö och is försatt en tågväxel ur bruk, konstaterar Trafikverket i en utredning.

"Snöröjningen fyra dagar innan var inte utförd enligt avtal eller gällande krav", skriver Trafikverket.

Artikelbild

| Här inträffade dödsolyckan. Bilden är fotograferad sedan snön försvunnit.

"Andra teorier om vagnsfel, handhavandefel, bufferttryck, spårfel, etc, har genom insamlad fakta uteslutits", menar Trafikverket.

Det konstateras också i utredningen att vagnen, på grund av att den var olastad och lätt, var mera sårbar för urspårning.

Artikelbild

"Ett mindre spårviddsfel på platsen, som inte hade åtgärdats vid olyckstillfället, kan ha haft viss samverkan tillsammans med snö-/isbildning".

"En annan viktig aspekt är att arbetsformen radioloksväxling stående på en vagn, med uppsikt i färdriktningen, blir direkt farlig om inte snöröjningen genomförts i tillräcklig omfattning", skriver Trafikverket.

Statens haverikommission håller också på med en utredning om dödsolyckan i Bastuträsk. Den utredningen är ännu inte färdig.