I fem års tid har cannabis-projektet "Cannabis på schemat" pågått på Strömbackaskolan i samarbete med länsstyrelsen.

Projektet handlar om att informera de allt mer drogliberala eleverna om nackdelarna med att röka på, och det är läraren Erika Holmquist-Hortlund som drivit undervisningen.

I april skrev PT om att Erika Holmquist-Hortlund hade skickat in ett medborgarförslag med en önskan om en deltidstjänst på 20 till 40 procent för att projektet skulle leva vidare och även nå ut till elever i högstadieskolor.

Barn- och utbildningsnämnden (BUN) lovordade projektet, men man valde ändå att tacka nej till att tillskjuta medel på grund av den ansträngda budgeten.

Men nu går Sparbanken Nord via Framtidsbanken in och finansierar projektet med 250 000 kronor under ett år.

– Vi har sedan lång tid tillbaka engagerat oss i samhällsdebatten i Norrbotten. Vi avsätter årligen medel för att skapa ett bra samhälle att bo, leva och verka i. Och vi läste i Piteå-Tidningen om insändaren av Erika Holmquist-Hortlund och en uppföljande artikel när BUN sa nej till fortsatt arbete med den här frågan, säger Kjell-Åke Nilsson, ansvarig för Framtidsbanken och fortsätter:

– Vi ser att drogproblematiken är ett av de största samhällsproblemen som vi har. Och just den här frågan med drogberoende hos unga människor får inte den plats i samhällsdebatten som den borde ha. Det är inte bara den drabbade individen som blir beroende utan även anhöriga och samhället i övrigt.

Projektet kommer att ha fokus på högstadieskolorna i Piteå och Älvsbyn och Sparbanken Nord vill hitta en långsiktig lösning med andra aktörer.

Läraren och projektledaren Erika Holmquist-Hortlund gläds över att "Cannabis på schemat" får leva vidare under ett år till.

– Det är helt fantastiskt att vi fick en yttre sponsor som kommer in och möjliggör att jag får fortsätta som jag gjort i år, säger hon.

Hur viktig tycker du att den här frågan är?

– Jag vet inte om jag har ord för det. Men vi ser på all forskning och undersökningar som görs har eleverna mindre faktakunskaper, och det går hand i hand med att de blir drogliberala. De tycker inte att det är så farligt och cannabis anser de vara en lätt drog. Det som är att många elever ser andra som använder cannabis, och det kan fungera ganska bra under en lång period. Det är det som är så farligt och cannabis är extremt beroendeframkallande och i allra flesta fall leder det till tyngre droganvändning.