Varje år inträffar cirka 160 bostadsbränder i Norrbotten som blir så allvarliga att Räddningstjänsten tillkallas.

– När det brinner i hemmet kan en brandsläckare utgöra skillnaden mellan en mindre olycka och en katastrof. Det viktigaste brandskyddet är brandvarnaren eftersom den räddar liv, men den förhindrar ju inte villan eller lägenheten från att brinna ner, säger Hans Andersson, brandingenjör.

Statistik från MSB visar att Räddningstjänsten rycker ut till 6 000 bostadsbränder varje år, varav cirka 160 utryckningar i Norrbotten. De vanligaste orsakerna är glömd spis och soteld, och det finns en tydlig koppling mellan brandens utveckling och förekomsten av brandsläckare.

En ny Sifoundersökning, genomförd på uppdrag av Brandskyddsföreningen, visar att hela 28 procent av svenskarna saknar brandsläckare i bostaden. Sämst är situationen i storstäderna Malmö och Stockholm, där 37 respektive 35 procent av invånarna saknar brandsläckare.

– Även en brand där ingen skadas kan innebära ett trauma för en familj, med svåra ekonomiska och känslomässiga konsekvenser. Brandsläckaren är en enkel och billig investering som kan vara livsviktig om olyckan är framme, säger Bengt Nilsson, verksamhetsledare för Brandskyddsföreningen Norrbotten.

Av släcktekniska skäl rekommenderar Brandskyddsföreningen att man använder pulversläckare i bostaden. Släckaren bör innehålla minst sex kilo pulver och vara certifierad av SBSC, DNV eller annat SWEDAC-ackrediterat certifieringsorgan.