Vid en inspektion 2019 fann AMV:s inspektör brister i salongens arbetsmiljö då man ansåg att ventilationen var bristfällig vid blandningsplatsen. Kemikalier som väteperoxider, persulfater och fenylendiaminer kan öka risken för ohälsa och skador hos personalen. Wallsténhus äger fastigheten.

– Bengt Nyström, styrelseledamot i bolaget N.Y Invest AB som hyr lokalen har åtagit sig att installera en fläkt, säger vd:n Andreas Wallstén.

Saxarnas frisörsalong har varit i lokalen på Storgatan sedan 2017.

Artikelbild

| "Jag förstår inte varför det inte åtgärdats ännu", säger Andreas Wallstén, vd Wallsténhus. (Arkivbild)

– Vissa ämnen ska man ha utrustning för att hantera. Det här är regler som finns för frisörer och som ändras löpande. Jag förstår inte varför det inte åtgärdats ännu, säger Wallstén.

Om bristerna inte rättas till kan ett förbud av verksamheten träda i kraft den 31 mars 2020.

Frisör-kedjan Saxarna finns i Boden, Luleå, Piteå, Skellefteå och Umeå. Personal som jobbar i lokalen i Piteå har uppgett till Arbetsmiljöverket att de har symptom som kan kopplas till dålig luft. De behöver få tillgång till processventilation med utsug som kan ta hand om luftföroreningar och hälsofarliga kemikalier.

N.Y Invests AB:s styrelseledamot Bengt Nyström befinner sig utomlands och går inte att nå. Men en av de anställda bekräftar att en åtgärd är på gång.

Artikelbild

| Arbetsmiljöverkets inspektörer hittade brister i arbetsmiljön när de genomförde en inspektion för åtta månader sedan.

– Det har varit hit fackmannamässig personal för någon dag sedan och mätt. Den nya fläkten kommer att installeras snart, så det är på gång, säger hon.