I dagsläget beviljas stöd till bredbandsutbyggnad från landsbygdsprogrammet endast i områden i lands- och glesbygd där de kommersiella aktörerna inte bygger ut. För att fokusera extra på utbyggnad av bredband i de glesare delarna av dessa områden har regeringen i dag beslutat att ge Statens jordbruksverk i uppdrag att förbereda för att 150 miljoner kronor av bredbandsmiljarden riktas mot dessa områden.

– Det här beslutet är en tydlig signal från regeringen. Vi ser behovet av att bredband byggs ut i hela landet, även i de väldigt glesa områdena. Det måste vara möjligt att bo, leva och jobba i hela landet, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Regeringen har i dag beslutat om förslag till ändring av det svenska landsbygdsprogrammet 2014–2020. Detta beslut innebär bland annat att stödet till utbyggnad av bredband på landsbygden inom ramen för programmet nu formellt ökas med den bredbandsmiljard – som aviserades i samband med budgetpropositionen för 2017. Regeringens satsning på bredbandsutbyggnad uppgår därmed till 4,25 miljarder kronor.

– Målsättningen för regeringens digitaliseringspolitik är högt ställda. Det här är pengar som kommer att förbättra möjligheterna att leva och driva företag på landsbygden, säger bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson.

Nu skickas förslaget till europeiska kommissionen för ett godkännande av programändringarna innan de kan träda ikraft.