Man irriterar sig mest på att cyklister “alltid tror att de har företräde” och “inte tar hänsyn till övrig trafik”. Men det är annat ljud i skällan när bilisterna själva sätter sig på cykelsadeln då anser sex av tio att de blir “bättre människor” eftersom cykling är bättre ur miljö- och hälsosynpunkt. Det visar en webbundersökning av BilPanelen.

– En rätt skaplig dos av dubbelmoral och kanske kärnan i konflikten mellan cyklister och bilister, kommenterar Torkel Hallander, bilsäkerhetsexpert och vd för BytHjul.com.

Trafikkonflikter

Över 1 000 bilister har tillfrågats om sina attityder till cyklister och hur de ka�nner sig och agerar när de själva cyklar.

– Det är en väldigt hög andel av bilisterna som ogillar cyklister och anser att de beter sig trafikfarligt, mycket uppseendeväckande. Här finns inneboende trafikkonflikter som måste hanteras för att göra svensk trafik säker. Det handlar om attityder, säger Torkel Hallander.

En av fem medger att de ofta eller ibland bryter mot trafikreglerna när de cyklar, och bara 20 procent säger att de aldrig gör det. Var tredje bilist har någon gång varit inblandad i en olycka med en cyklist.

– Dessa siffror stämmer inte alls med nollvisionen, säger Hallander.

De gånger bilister själva väljer att ta cykeln till jobbet passar 61 procent på att se det som ett träningspass vilket kan förklara den höga hastigheten som många cyklister ofta håller.