– Årets siffror är ingen uppmuntrande läsning. Av de minst 100 000 barn som lever i en familj med missbruk fick enbart 2 500 barn hjälp och stöd under 2018 och det är en liten minskning jämfört med 2017, säger Mona Örjes, förbundsordförande i Junis, IOGT-NTO:s Juniorförbund.

Totalt svarade 219 av Sveriges 290 kommuner på den enkät Junis skickade ut i början av året och 92 procent av dem uppgav att de hänvisade dessa barn till någon typ av stödverksamhet.

I Norrbottens län finns minst 2 150 barn som lever i en familj med missbruk. Elva av länets fjorton kommuner har svarat på enkäten, och de uppger tillsammans att 136 barn i familjer med missbruk fick stöd under 2018.

På frågan vad som är viktigast för att utveckla stödet till barn och unga svarar kommunerna: samverkan mellan olika instanser i den egna kommunen.

– De här barnen mår dåligt nu, och löper stor risk att få bestående problem i framtiden med fysisk och psykisk ohälsa samt ett eget missbruk. Att ge barnen rätt stöd i tid är en investering för framtiden. Vi kan inte vänta, det måste ske förändring nu, säger Mona Örjes.