Nu drar alltså Arbetsförmedlingens prognosarbete igång och de närmaste veckorna intervjuas över 16 500 arbetsgivare i hela landet.

Arbetsförmedlingen kommer att kontakta både privata och offentliga arbetsgivare för att bland annat ta reda på hur de ser på efterfrågan av varor och tjänster och tillgången på arbetskraft. Resultat och slutsatser presenteras i Arbetsförmedlingens kommande prognos som släpps både på riksnivå och regionalt.

I Norrbottens län kommer Arbetsförmedlingen att intervjua cirka 630 privata arbetsgivare och drygt 100 offentliga verksamheter.

– Intervjuerna är viktiga underlag till våra prognoser. De här samtalen är även viktiga för att få en uppskattning över arbetsgivarnas rekryteringsbehov och hur Arbetsförmedlingen tillsammans med andra aktörer på länets arbetsmarknad kan bidra till att lösa arbetsgivarnas kompetens- och arbetskraftsbrist, säger Timo Mulk-Pesonen, arbetsmarknadsanalytiker.

I Norrbottens län visade den senaste prognosen att den starka tillväxten och de stora ersättningsrekryteringarna på grund av generationsskiftet fortsätter att orsaka stora bekymmer hos länets arbetsgivare när det kommer till att finna rätt kompetens.

– Insikt, förståelse och samverkan mellan olika aktörer om kompetensförsörjningsbehovet hos länets arbetsgivare i nu- och framtid är en av nycklarna för att klara av framtida tillväxt och välfärd, säger Timo Mulk-Pesonen.