De flesta vet vid det här laget att antibiotikaresistenta bakterier ökar och att det kan få hemska konsekvenser. Men frågan är om vi förstår hur allvarligt problemet är?

En vårdslös användning av antibiotika påverkar både människor och djur. För att belysa frågan inbjöd LRF till en kväll där smittskyddsläkare Anders Nystedt, Josefin Lundberg, fåruppfödare i Svensbyn och Jenny Bucht, länsstyrelsen fanns på plats.

– Turismen är den största boven när det gäller antiresistenta bakterier, sa Anders Nystedt, smittskyddsläkare.

80 procent av resenärer till Indien har antibiotikaresistenta bakterier i tarmen.

– Det behöver inte vara någon fara med det, men får då personen en urinvägsinfektion kan situation bli allvarlig då antibiotikan slår ut alla andra bakterier men inte de resistenta.

Han visade på alarmerande siffror från en ny studie som visar att vart femte blöjbarn på dagis hade resistenta bakterier i bajset. Situationen är mycket allvarlig och i världen dör ett barn var femte minut på grund av antibiotikaresistens.

Minskad antibiotikaanvändning är a och o. Både för människor och för djur. Sverige är det land som använder minst antibiotika inom djurhållningen.

–  I andra länder används antibiotikan mycket mer vilket ökar de antiresistenta bakterierna. Resistenta bakterier kan komma till oss via maten. Svenskt kött är renare och det har börjat efterfrågas i resten av Europa, sa Jenny Bucht.

Ett stort steg på vägen är att sluta köpa som producerats i andra länder.

Ju mer bakterier i omlott desto större risk att människor smittas.

Det är inte utan att man får lite bacillskräck när man hör hur lätt det kan vara att få resistenta bakterier på sig. Ta i ett dörrhandtag efter någon som har bakterier och sen peta sig i näsan kan räcka.

Fåruppfödare Josefine Lundberg, Svensbyn, berättade om hur man håller djuren friska för att inte behöva använda antibiotika.

– Fåren behöver bland annat större utrymme och mer skötsel. Nu vid lamningen har vi mycket strö för att minska infektionsrisken och vi har uppsikt över lammen så att de inte diar av någon annan än sin mamma. Friska djur behöver inte antibiotika och vi använder inte i förebyggande syfte som det görs i Europa.