I arbetsförmedlingens förslag ingår 106 kontor med varierande öppettider. Arbetsförmedlingen planerar att behålla en del mindre kontor dit arbetsförmedlarna reser för att ta emot förbokade besök. Detta för att undvika för långa avstånd för kunderna.

Myndigheten kommer också, genom samarbete med Statens Servicecenter eller kommuner, hitta lösningar för att vid behov kunna ha personliga möten med kunder även där arbetsförmedlingen inte har egna lokaler.

Innan verksamheten på ett lokalt arbetsförmedlingskontor avvecklas genomförs en analys, riskbedömning och dialog med lokala samverkanspartners. Här ingår också planering för när personal ska flytta över till andra kontor. Efter samverkan fattas beslut om och när verksamheten vid kontoret kan upphöra. Med andra ord krävs ett beslut för varje kontor.

Förslaget bygger på de principer som gäller för arbetsförmedlingens fysiska närvaro och som myndighetens styrelse fattade beslut om den 4 mars.

– Att minska kontorsnätet är nödvändigt. Vi är mitt inne i en omställningsprocess med ett varsel på 4 500 anställda på grund av de budgetförutsättningar vi har för året. Vi kan inte genomföra en så stor personalneddragning utan att göra förändringar i antalet kontor. Med minskad personalstyrka måste kontorsnätet anpassas för att de kontor som ska finnas kvar ska ha förutsättningar att erbjuda en effektiv service, bokade fysiska personliga möten för dem som har behov av extra stöd och en god arbetsmiljö, säger Mikael Sjöberg, arbetsförmedlingens generaldirektör.

Arbetsförmedlingen bygger samtidigt kraftfullt ut kundtjänstverksamheten från 800 till 1500 medarbetare. Fler och fler kunder väljer att sköta sina kontakter med Arbetsförmedlingen via digitala självsevicetjänster och att ha sitt första möte på distans via chatt, telefon eller video. Kundtjänstverksamheten och deras förmedlare kommer att arbeta från 15 orter runt om i landet. Merparten är förmedlare som kommer från arbetsförmedlingskontoren.