Cortus Energy är en industripartner inom Svenskt förgasningscentrum, som bland annat samarbetar med Luleå tekniska universitet. I fjol invigde företaget en anläggning i Höganäs för förnybar energigas baserat på fossilfri ståltillverkning.

Och i år har Cortus Energy inlett ett samarbete med Swedish Biofuels, som går ut på att under 2019 projektera en anläggning för tillverkning av bioflygbränsle baserat på skogsråvara och alkoholer.

Det har spekulerats om att detta kan väcka liv i LTU Green Fuels, den gröna bränslefabriken i Piteå som är kallställd sedan 2016 då stödet från Energimyndigheten tog slut.

Artikelbild

| LTU Green Fuels i Piteå var en pilotanläggning för förgasning av olika slags bioprodukter till syntetgas och gröna bränslen. Den är kallställd i dag men kan bli aktuell om produktionen av bioflygbränsle tar fart. (Arkivbild)

Turbulensen kring Maria Wetterstrand tog fart sedan sajten Samhällsnytt avslöjat att hon suttit på dubbla stolar. Samtidigt som hon haft regeringens uppdrag att utreda förnybart flygbränsle har hon suttit i styrelsen för Cortus Energy och även haft ett stort aktieinnehav.

Styrelseposten var känd för miljö- och energidepartementet vid tillfället då Wetterstrand fick uppdraget. Men aktieinnehavet blev känt först i februari i år, då utredningen i princip var klar.

Wetterstrands innehav i Cortus Energy ökade från 295 000 aktier i februari 2018 till 615 000 i januari 2019. Aktien har under senare tid stigit från 20 öre till 29 öre.

Wetterstrand själv har i flera intervjuer förnekat att det finns någon intressekonflikt. Klimat- och miljöminister Isabella Lövin (MP) säger dock till TT att rutinerna för hur man tillsätter utredare ska ses över.