Fast rätt ska vara rätt, den första skopan togs på det som ska bli en väg i anslutning till bygget, i Ersmarrk strax utanför Umeå.

Första etappen på några mil kommer att byggas mellan Umeå och Dåva. I dagsläget är pengar är anslagna för sträckan Umeå-Skellefteå, och till det ska det finnas pengar avsatta till år 2029.

Huruvida det blir en fortsättning på banan ända till Luleå är inte klart i dagsläget.

Stefan Löfven var påtagligt stolt över att den omdiskuterade järnvägen äntligen fått en byggstart. På plats fanns även infrastrukturminister Tomas Eneroth. Även regionrådet Glenn Berggård (V) fanns på plats för att prata om vikten av att Norrbotniabanan byggs ända till Luleå, där den också kan kopplas samman med den upprustade Haparandabanan och göra transporter export över gränsen smidigare.

– När hela Norrbotniabanan är på plats blir det också enklare för oss i norr att resa, bo, studera och arbetspendla, säger Berggård.

Förutom den att gods- och persontrafiken blir snabbare och tryggare kommer banan också att ge mer klimatvänliga transporter.. Utsläppen av koldioxid beräknas minska med cirka 80 000 ton per år genom att flytta godstransporter från väg till järnväg.

PT hade reporter och fotograf på plats i ersmark, deras reportage publiceras senare i kväll.

Christina Simma