Enligt SOS Alarm var det ett automatlarm som utlöstes och när räddningspersonalen kom dit syntes rökutveckling från källaren i hus F.

När byggnaden undersöktes visade sig röken komma från en hydraulpump som hade gått varm. Räddningstjänsten ventilerade ut röken och lämnade sedan platsen.