Från läktarplats fick regionrådet Maria Stenberg (S) och de övriga från region-styrelsen följa regionfullmäktiges debatt och beslutsprocess om riktade revisionsanmärkningar och ansvarsfrihetens gällande eller icke gällande.

Efter nästan fyra timmar hade dammet lagt sig och Maria Stenberg kunde andas ut, till oppositionens förtret.

– Det var en så viktig fråga så då har de lyckats samla ihop alla ersättare som behövdes för att få igenom beslutet, säger Kenneth Backgård (NS).

Vad hoppas du ska hända nu?

– Det är en tydlig markering mot ledningen att de inte klarar biffen. De klarar inte styra, leda och kontrollera regionen. Jag hoppas att det är en väckarklocka, säger han.

Jens Sundström (L) gick ännu hårdare åt majoriteten, och framför allt regionrådet Maria Stenberg (S).

– Jag önskar att Maria Stenberg avgår, hon är symbolen för passivitet. Hon säger hela tiden att man inte kan göra något åt problemen och att de duktiga tjänstemännen ska ”gneta” sig fram till resultat. Ekonomin är en nedåtgående spiral och måste tas tag i på allvar, säger han.

Maria Stenberg själv väljer att inte ge sig in i diskussionen om Jens Sundströms uttalande. I stället kritiserar hon hela oppositionens agerande.

– De har använt revisionen som ett verktyg för att föra politik mot oss. Jag tycker i stället att de gärna får säga hur de själva skulle lösa problemen och svårigheterna som regionen står inför, säger hon.

Vad tar ni med er från den här dagen?

– Vi tittar på den kritik som riktats mot oss och ser hur vi kan jobba vidare för att förbättra oss.