– Verktygstillverkningen i Luleå lider av låga ordervolymer och överkapacitet till följd av snabba förändringar i den globala fordonsindustrin. Efterfrågan på verktygsutrustning fortsätter att falla och orsakar prispress. Konkurrenskraften viker och vi ser ingen uppgång i sikte under kommande år. I den här situationen ser Gestamp dessvärre ingen annan lösning än att konsolidera verksamheten till färre enheter och stänga Tooling i Luleå, säger Johan Balck, vd för Gestamp Hardtech, i ett pressmeddelande.

Tillverkningen består av verktyg för produktion av metallkomponenter till fordonsindustrin

Gestamps andra verksamheter i Luleå, produktion och forskning & utveckling som tillsammans sysselsätter 250 medarbetare, omfattas inte av beslutet.

Våren 2018 varslade Gestamp drygt 200 anställda på produktionssidan. Gestamp skriver i pressmeddelandet att produktionen utvecklats positivt efter övergången från femskift till treskift.

– Vårt strategiska intresse i Gestamp Hardtech i Luleå är oförändrat. Luleå är ett världsledande metallurgiskt centrum och Gestamp är en del i det, säger Francisco López Peña, CEO för Gestamp.

Nu vidtar fackliga förhandlingar och målet är att informera alla som berörs inom sex veckor, och att stängningen ska vara helt genomförd senast januari 2020.