Den sista augusti hade Region Norrbotten spenderat 193 miljoner kronor på inhyrd personal under 2017. Det är 26 miljoner kronor mer än vid samma tidpunkt förra året. Kostnaderna har ökat för både läkare och sjuksköterskor.

– Definitivt ingen bra utveckling. Det visar att vi har en sårbar organisation, säger regionstyrelsens ordförande Maria Stenberg (S).

Oppositionsrådet Kenneth Backgård (NS) tycker också att situationen är allvarlig.

Artikelbild

| Återställa. "?Vi måste återställa tidigare års minusresultat enligt balanskravet. Jag tror att det är fullt möjligt", säger Mattias Karlsson (M).

– Man har brist på personal och den bristen tycks öka. Jag tror att man måste förändra arbetsmiljön och titta på löner för sjuksköterskor, säger Backgård.

Mattias Karlsson (M), också oppositionsråd, konstaterar att ingenting tyder på en vändning. Prognosen är att kostnaderna för inhyrd personal landar på 285 miljoner kronor när året är slut.

– Men jag tror att vi snarare kommer gå över 300 miljoner kronor. En orimligt hög summa, säger Karlsson.

Vad ska man göra åt det?

– Bli duktigare på interna stafettlösningar, att nyttja vår egen personal till att hjälpa till runt om i länet.

Totalt sett visar delårsrapporten ett positivt resultat på 293,9 miljoner kronor, vilket är 100,4 miljoner bättre än budget. Men prognosen säger att resultatet för helåret landar på 197,8 miljoner – 113,9 miljoner sämre än budgeterat resultat.

Nu vill Mattias Karlsson vidta åtgärder för att se till att budgeten går ihop.

– Vi måste återställa tidigare års minusresultat enligt balanskravet. Jag tror att det är fullt möjligt.

Det tror inte Kenneth Backgård.

– Om vi ska spara så mycket på tre månader finns det bara personal att spara på och då blir det stopp i verksamheten, ingen hälso- och sjukvård alls.

Bortsett från den höga notan för hyrläkare är Backgård försiktigt positiv till den ekonomiska utvecklingen. Kostnaderna minskar och intäkterna ökar, men samtidigt når varken närsjukvården, länssjukvården eller folktandvården budgeterat resultat.

Backgård konstaterar också att en del av de minskade kostnaderna beror på att det inte finns personal att få tag på.

– Då är det klart att det blir billigare, men man producerar å andra sidan ingenting och vi får problem med tillgängligheten.

Maria Stenberg gläds åt att den negativa trenden har brutits.

– Visar att vi är på rätt väg och att den politiska ledningen har gjort rätt i att fokusera på ekonomin.