Norrmejeriers styrelse har fattat beslut om höjd ersättning till konventionella mjölkgårdar med 30 öre per kg mjölk, från första november. Ekologiska gårdar får en ökning med 10 öre per kg mjölk.

– Det här är ett nödvändigt besked till norrländska mjölkbönder som kan underlätta i planeringen fram till nästa sommar för djuren och den egna gården, säger Mariann Holmberg, kommunikationsansvarig, Norrmejerier.

Anledningen till att ersättningen ökar olika mellan konventionell och ekologiska mjölkråvara är ett behov av anpassning till efterfrågan av ekologiska mejeriprodukter och tillgången på ekologisk mjölkråvara.

Jordbruksverket och KRAV har utfärdat lättnader för ekologiska leverantörer i form av dispens för utfodring av ekologiska djur med konventionellt grovfoder. I tidigare pressutskick har Norrmejerier meddelat att endast mjölk från kor som utfodras med ekologiskt foder ingår i det ekologiska sortimentet.

Ingen ekologisk mjölkleverantör har ännu meddelat att man behöver nyttja möjligheten till dispens och enligt beräkningar kommer Norrmejerier klara tillgången på ekologisk mjölkråvara för hela det ekologiska sortimentet.

Efter den torra sommaren är skördarna väsentligt lägre än normalt. Alla räknar med stora kostnadsökningar för spannmål och kraftfoder.

–  Vi vet att några funderar över hur många djur de har råd att ha kvar, så läget är fortfarande inte helt stabilt och en minskad invägning till mejeriet är en risk, säger Mariann Holmberg.